Liên hệ   |   Sitemap   |   Email   |   Trang chủ  |  
Về chúng tôi ...
Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Miền Trung (Middle Airports Corporation-MAC) được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ-BGTVT của ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung, loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, có trụ sở chính đặt tại Cảng hàng không quốc Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Vốn điều lệ : 1.418.366 triệu đồng (Một nghìn bốn trăm mười tám tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
Cảng hàng không
 
 
Quy định mới
 
 
Lịch bay dự kiến
 
Cất cánh :
Hạ cánh :
Ngày bay :
 
 
CẬP NHẬT THÔNG TIN CHUYẾN BAY
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
  
Chiến lược phát triển
Do nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, ngành hàng không Việt Nam được Chính phủ khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn đồng thời đẩy mạnh đầu tư hiện đại hoá và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành. Việt Nam có lợi thế nằm trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, nơi chiếm 50% khối lượng vận tải hàng không toàn thế giới.

Trong chiến lược phát triển quốc gia, khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam được Chính phủ đặt sự quan tâm hàng đầu, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng công nghiệp và giao thông vận tải, trong đó, giao thông hàng không chiếm vị trí rất quan trọng.

Tăng trưởng du lịch khu vực miền Trung Việt Nam có tốc độ cao nhất. Trong đó tăng trưởng du khách đi du lịch bằng đường hàng không đạt 8.9% cho thấy hiệu quả của loại hình giao thông này.Do đó, chúng tôi đặt ra các mục tiêu trong chiến lược phát triển của mình nhằm chớp lấy những cơ hội thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, bao gồm:
  • Xây dựng các cảng hàng không khu vực  là cửa ngõ giao thông quan trọng đi đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
  • Xây dựng Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung trở thành một tổng công ty mạnh của Bộ Giao thông Vận tải, có đủ năng lực cạnh tranh cả về quy mô và chất lượng trên lĩnh vực đầu tư, khai thác cảng hàng không trong khu vực.
  • Hoạt động kinh doanh đa ngành đa nghề trong đó lấy hoạt động đầu tư kinh doanh khai thác cảng hàng không làm cốt lõi. Mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cung ứng dịch vụ phụ trợ cho cảng hàng không; cung ứng dịch vụ cho các hãng hàng không, hành khách đi máy bay thông qua cảng hàng không.
  • Đầu tư xây dựng hạ tầng các cảng hàng không trong khu vực có đủ công suất phục vụ các loại máy bay đi đến, phục hành khách thông qua nhà ga; đảm bảo chất lượng dịch vụ cảng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Đảm bảo an ninh an toàn hàng không trong hoạt động khai thác cảng.
  • Đẩy nhanh hoạt động công nghệ từ chỗ tiếp nhận vận hành đến làm chủ công nghệ và tham gia thiết kế, chế tạo một số trang thiết bị mặt đất.
  • Chuyển các đơn vị đủ điều kiện sang hạch toán độc lập. Trước mắt là chuyển các CHK QT Phú Bài và Cam Ranh thành Công ty TNHH một thành viên trước năm 2011.
  • Dần từng bước cổ phần hóa các công ty kinh doanh thương mại. Tiến tới cổ phần hóa tất cả các công ty thành viên và tiến tới hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
Các mục tiêu cơ bản của chúng tôi:

Nội dung Đà Nẵng Phú Bài Cam Ranh Phù Cát Pleiku Chu Lai Tuy Hòa Toàn TCT
Hành khách thông qua nhà ga (đơn vị tính: 1.000 lượt khách)
Năm 2010 2,320 760 880 98 103 27 22 4,380
Năm 2015 4,800 1,500 2,100 133 132 82 32 8,800
Năm 2020 8,200 2,400 3,700 167 156 167 40 14,800
Năm 2030 17,800 5,000 8,400 230 187 433 50 32,100
Máy bay hạ cất cánh (đơn vị tính: L/C/ ngày)
Năm 2010 20 9 10 3 3 1/2 1/2 46
Năm 2015 42 15 18 3 3 2 1/2 84
Năm 2020 70 22 30 4 4 4 1 135
Năm 2030 150 45 75 5 5 6 2 288

Đối tác